Health, Safety & Environment

Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen voor bedrijven

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en het milieu. En om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan. Ondanks deze controles blijkt uit onderzoek dat het beleid gevaarlijke stoffen binnen een groot aantal organisaties niet op orde is. Vaak ontbreekt de prikkel voor het nemen van de juiste maatregelen om de gezondheid van medewerkers en het milieu te beschermen. Organisaties nemen op dit vlak vaak een afwachtende houding aan en komen pas in actie nadat er een inspectie heeft plaatsgevonden. Om dat tegen te gaan geldt er een strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven per 9 februari 2022. Meer weten over de wijzigingen? Lees dan snel verder!

Artikel 4.2 van het Arbobesluit

Het is wettelijk verplicht om het beleid gevaarlijke stoffen op orde te hebben. Binnen de organisatie moet duidelijk zijn aan welke stoffen de medewerkers kunnen worden blootgesteld op het werk. Ook moet duidelijk zijn welke van de door hen gebruikte stoffen een CMR en/of ZZS classificatie hebben. Voor deze stoffen geldt namelijk een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Werkt een bedrijf met gevaarlijke stoffen (producten) ? Dan dient het een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) daarvan te hebben gemaakt. Ontbrak het “gevaarlijke stoffendeel” in de afgelopen jaren in de RIE? Dan kreeg het bedrijf vaak een waarschuwing en een bepaalde periode de tijd om orde op zaken te stellen. Hierdoor ontbrak vaak de prikkel binnen bedrijven op voorhand in actie te komen om het beleid gevaarlijke stoffen op orde te hebben.

Is het beleid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf niet op orde bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Dan krijgt het bedrijf geen waarschuwing meer maar direct € 5.000,- boete. Dat geldt ook indien niet is voldaan aan het bepaalde in de andere leden van artikel 4.2 leden 1 t/m 5 van het Arbobesluit.

Artikel 4.10a van het Arbobesluit

Elke werknemer moet de gelegenheid krijgen op een arbeisgezondheidskundig onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ontstaan. Dat is terug te vinden in Artikel 4.10a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een dergelijk onderzoek dient de werkgever opnieuw aan te bieden wanneer een collega van die werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en daardoor te maken heeft met schade aan de gezondeid. Dat geldt ook wanneer er bij een medewerker aantoonbare ziekte is geconstateerd welke het gevolg zouden kunnen zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In die situatie moet een werkgever het onderzoek op eigen initiatief of op initiatief van betrokken werknemer aanbieden.

Gratis E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Wil je graag het beleid gevaarlijke stoffen op orde brengen binnen jouw bedrijf? Neem dan via info@itis.nl contact met ons en ontvang gratis het E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen. In het E-book vind je met name informatie over de wet- en regelgeving voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de werkplek in Nederland. Natuurlijk kun je ook via het mailadres contact met ons opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze collega’s Wesley Jacobs en Geoffrey de Vlaam.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld