Health, Safety en Environment

CMR stoffen in mengsels, dit moet je weten!

Werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Met name blootstelling aan CMR stoffen kunnen op de lange termijn leiden tot ernstige beroepsziekten. Daarom controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie met name op CMR stoffen streng op het gebruik ervan.

Maar hoe zit het met mengsels met daarin lage concentraties van CMR stoffen? Moeten wij deze ook behandelen als CMR en geldt hiervoor ook de aanvullende registratie- en vervangingsplicht? Dat en meer lees je in dit artikel!

Wat zijn CMR stoffen?

Niet helemaal duidelijk wat CMR stoffen zijn? Dan gaan we dat eerst even aan je uitleggen. De afkorting CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. Blootstelling aan CMR stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker, schade aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Wanneer men CMR stoffen gebruikt op de werkplek is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren. Voor de kankerverwekkende- en de mutagene stoffen geldt een actieve vervangingsplicht. Bij de reprotoxische stoffen is dat niet het geval. Hiervoor geldt een dringend advies om deze te vervangen voor een minder schadelijk alternatief. Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar Artikel 4.13 van het Arbobesluit.

CMR stoffen in mengsels

In de CLP-verordening zijn er voor CMR stoffen verschillende geniereke concentratiegrenzen vastgelegd, namelijk:

  • Carcinogeen: Carc. Cat 1A/1B (H350) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Carc. Cat 2 (H351) heeft een concentratiegrens van 1%
  • Mutageen: Muta. Cat 1A/1B (H340) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Muta. Cat 2 (H341) heeft een concentratiegrens van 1%
  • Reprotoxisch: Repr. Cat 1A/1B (H360) heeft een concentratiegrens van 0,3% en Repr. Cat 2 (H361) heeft een concentratiegrens van 3%

Maar let op! Voor een aantal stoffen kunnen er namelijk ook specifieke concentratiegrenzen zijn vastgelegd (in Annex VI van CLP, of in het ECHA registratiedossier) die afwijken van de generieke concentratiegrenzen. Voor de stof Dimethylsulfaat is een concentratie van 0,1% al taboe vanwege de hoge risico’s op kanker en schade aan de genen.

Conclusie

Kortom; het is dus lastig om een eenduidig antwoord te geven hoe men binnen organisaties om moet gaan met CMR stoffen in mengsels. Mijn persoonlijke advies is om mengsels met daarin kleine concentraties van CMR stoffen altijd te behandelen als CMR.

Meer weten over CMR stoffen op de werkplek? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl en ontvang gratis het E-book: Veilig werken met CMR stoffen op de werkplek.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld