Health, Safety & Environment

Kankerverwekkende stoffen op de werkplek herkennen doe je zo!

Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Jaarlijkse sterven er 3.000 werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met 2.100 sterfgevallen per jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak. Om die reden is het belangrijk om te weten of men op de werkplek gebruik maakt van kankerverwekkende stoffen. Voor deze stoffen geldt namelijk een actieve vervangings- en registratieplicht. Weten hoe je deze stoffen kunt herkennen? Lees dan snel verder!

Kankerverwekkende stoffen herkennen op de werkplek

Kankerverwekkende stoffen op de werkplek kun je herkennen aan de H-zinnen op het veiligheidsinformatieblad (VIB) in rubriek 2 en 3. Deze H-zinnen worden ook getoond op het etiket. Deze zijn te herkennen aan de H350 (bewezen kankerverwekkend) en H351 (verdacht kankerverwekkend). Daarbij is het wel goed om te weten dat kankerverwekkende stoffen niet altijd te herkennen zijn aan de H-zinnen. De stof is volgens REACH niet beoordeeld als kankerverwekkend. Maar staat wel op de Nederlandse SZW-lijst vermeldt als kankerverwekkend. Naast rubriek 2 en 3 is het aan te raden om ook rubriek 15 van het VIB te controleren. In deze rubriek moet de leverancier of fabrikant vermelden in hoeverre een stof voorkomt op lokale wet- en regelgevende lijsten, bijvoorbeeld de Nederlandse SZW-lijst.

Verschillende categorieën

Voor alle kankerverwekkende stoffen is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren. Controleer met behulp van het CAS nummer en de stofnaam op de SZW-lijst in welke categorie de kankerverwekkende stof is ingedeeld. Voor stoffen in categorie 1A (bewezen effect om mensen) en categorie 1B (bewezen effect op dieren) is het namelijk wettelijk verplicht om een registratie bij te houden op persoonsniveau. Dat is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet. Het niet op orde hebben van deze registratie wordt gezien als een schending van de zorgplicht voor de werknemer. Naast de registratie is de organisatie verplicht om deze gegeven te bewaren tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Meer hierover lees je in Artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Hulp nodig?

Bij een groot aantal gevaarlijke stoffen kost het veel tijd om het register te controleren op aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen. Om die reden maken een groot aantal organisaties in Nederland gebruik van de applicaties SOFOS 360 of Chemwatch. Met behulp van deze applicaties worden alle stoffen minimaal twee keer per jaar gecontroleerd of deze een vermelding hebben op de SZW-lijst. Meer weten over deze applicaties of een vrijblijvende demonstratie? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

27 maart 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

Gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Ook kunnen er risico’s bestaan of ontstaan bij de opslag daarvan. De gevaarlijke stoffen zijn vaak aanwezig op meerdere plekken binnen het bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn het magazijn, de werkplek en het afvaldepot. Bij de opslag is het dan ook verplicht om je aan de

Potentiële ZZS lijst per 7 februari 2023 beschikbaar!

7 februari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 7 februari 2023 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

27 januari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

Onlangs heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie in het Meerjarenplan 2023-2026 aangekondigd dat zij in de komende jaren extra aandacht zullen hebben voor het gebruik van neurotoxische stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot aantasting van de zenuwen in handen, armen, voeten en benen. Maar kan ook leiden tot schade aan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-10-10T08:47:26+00:0010 oktober 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven