Health, Safety & Environment

Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren doe je zo!

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerker. Daarom is het wettelijk verplicht om vooraf te kijken of de blootstelling voorkomen kan worden. Is dat niet mogelijk? Dan dient de werkgever een risicobeoordeling van de gevaarlijke stoffen uit te voeren. Maar hoe doe ik dat? En welke stoffen brengen het hoogste risico met zich mee voor de gezondheid van de medwerkers? Dat en meer lees je in dit artikel!

Goed van start met de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen op de werkplek

Een goed begin, is het halve werk! Als eerste stap is het belangrijk om na te gaan of alle aanwezige stoffen nog wel gebruikt worden. Neem direct afscheid van gevaarlijke stoffen binnen de organisatie waarvan het gebruik niet meer nodig is. Is dat niet mogelijk? Dan is het beoordelen van de blootstelling wettelijk verplicht. Maar voordat je hiermee aan de slag gaat is belangrijk om inzichtelijk te maken welke stoffen het grootste risico met zich meebrengen voor de gezondheid van de medewerkers. Zeker bij aanwezigheid van een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op de werkplek.

COSHH Essentials / Control Banding methodiek

Om te bepalen welke stoffen als eerste en welke stoffen later beoordeeld kunnen worden maken duizenden organisaties wereldwijd gebruik van de COSHH Essentials methodiek. De afkorting COSHH staat voor Control of Substances Hazardous to Health Regulations. Het is een wet die werkgevers verplicht om de risico’s van gevaarlijke stoffen voor de gezondheid te beheersen en te verminderen. In het Verenigd Koninkrijk zijn alle organisaties te werken met gevaarlijke stoffen verplicht om de wet, zoals beschreven in de Control Guidance Sheets, te implementeren.

Met COSHH Essentials kan men aan de hand van de H-zinnen en de mate van blootstelling bepalen welke stoffen kunnen worden beschouwd als groot risico voor de gezondheid. Met behulp van onderstaande matrix kunnen bedrijven snel inzichtelijk maken welke stoffen het meest gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Matrix Coshh Essentials

Aanvullende beoordeling

Na het uitvoeren van deze eerste risicobeoordeling is het doen van een aanvullende beoordeling van de blootstelling wettelijk verplicht. Hiervoor is kan men de Advanced Reach Tool (ART) gebruiken. Deze wordt geaccepteerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het gebruik van deze tool is gratis en bijdragers aan deze tool zijn onder andere TNO en Universiteit Utrecht. Beide organisaties zijn overigens al jaren klant van ITIS.

Is de getoetste blootstellingswaarde hoger dan de wettelijke grenswaarde? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van een gecertificeerde arbeidshygiënist. De kan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen meten op de werkplek en toetsen aan de wettelijke grenswaarde.

Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren in Chemwatch

Om de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen uit te voeren maken ruim 5.000 organisaties wereldwijd gebruik van Chemwatch. Alle stoffen krijgen op basis van bovenstaande matrix een gevarenclassificatie toegewezen. Hierdoor hebben zij binnen 30 seconden inzichtelijk welke gevaarlijke stoffen binnen de organisatie het meest schadelijk zijn voor de gezondheid.. Ideaal wanneer men binnen de organisatie gebruik maakt van een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen. Met deze module heeft men snel inzicht in de meest schadelijke stoffen voor de gezondheid. De blootstelling aan deze stoffen wil je natuurlijk als eerst beoordelen.

Vrijblijvende demonstratie

In Nederland maken een groot aantal organisaties gebruik van de applicatie Chemwatch. Dit doen zij om op een volledige- en gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een belangrijk onderdeel van dit 4-stappenmodel is het beoordelen van de blootstelling. Daarnaast biedt de applicatie ook informatie over de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer weten over de mogelijkheden van Chemwatch? Om de registratie en het beleid gevaarlijke stoffen binnen jouw bedrijf op orde te krijgen en te houden? Neem dan voor een vrijblijvende demonstratie contact met ons op via info@itis.nl.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-10-18T09:28:41+00:0011 oktober 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven