Health, Safety & Environment

De SVHC lijst bijhouden verplicht of niet?

Maakt men binnen de organisatie gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek? Dan is naast het register ook het bijhouden van diverse stoffenlijsten verplicht. Voor een groot aantal stoffen geldt namelijk een aanvullende registratie- of vervangingsplicht. Maar welke lijsten zijn relevant om bij te houden in Nederland? En hoe vaak worden deze lijsten voorzien van een update? Het is een vraag waar veel bedrijven niet direct een antwoord op hebben. In dit artikel vertellen we je meer over de SVHC lijst en het verschil met bijvoorbeeld  de ZZS lijst van het RIVM in Nederland. Na het lezen van dit artikel kun je zelf bepalen of het nodig is om de SVHC lijst bij te houden. Meer weten? Lees dan snel verder.

Europese SVHC lijst

De afkorting SVHC staat voor Substances of Very High Concern. Binnen de REACH-wetgeving zijn een aantal stoffen aangeduidt als very high concern.  Deze stoffen zijn opgenomen op de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. Vanuit risico oogpunt is de SVHC lijst niet compleet. Er zijn namelijk meer stoffen die aan de REACH-criteria voldoen, maar nog niet op de kandidatenlijst staan. Het kan namelijk zijn dat er eerst aanvullend onderzoek nodig is, omdat de stof niet onder REACH beoordeeld is. Welke stoffen niet zijn beoordeeld onder REACH? Stoffen die ontstaan tijdens het (werk)proces, bijvoorbeeld verbrandingsgassen. Maar ook stoffen waarvoor andere wetgeving van toepassing is, bijvoorbeeld medicijnen. Dit is dan ook de reden geweest voor het RIVM om een eigen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lijst op te stellen.

Echter zouden wij je willen adviseren om naast de ZZS-lijst ook de SVHC-lijst bij te houden. Dit in het kader van mogelijke updates in de toekomst. Het kan  namelijk zijn dat er vanuit ECHA stoffen worden toegevoegd aan de lijst en de ZZS-lijst van het RIVM pas later wordt voorzien van een update. Volg om die reden beide lijsten om het missen van belangrijke updates te voorkomen. De meest recente versie van de SVHC-lijst kun je vinden op de website van ECHA.

Totale ZZS-lijst van het RIVM

Voordat ik je meer ga vertellen over de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lijst van het RIVM is het goed om te weten wat het verschil is met de Europese SVHC-lijst. Alle stoffen die voldoen aan de criteria van REACH (Artikel 57) zijn op de ZZS-lijst van het RIVM terug te vinden. Maar niet al deze stoffen staan daarmee ook op de Europese SVHC-lijst. De groep van Zeer Zorgwekkende Stoffen op de ZZS-lijst is groter dan het aantal stoffen op de SVHC-lijst. Stoffen die onder de CLP Verordening zijn geclassificeerd als Carcinogeen, Mutageen of Reproductie Toxisch worden als ZZS bestempeld. Maar deze stoffen zijn niet allemaal onder REACH beoordeeld. Reden voor het RIVM om als hulpmiddel zelf een totale ZZS lijst samen te stellen. Naast de ZZS lijst is er ook een potentiële ZZS lijst. Van deze stoffen is nog niet zeker of deze ZZS zijn. Reden hiervoor is dat bepaalde gegevens nog ontbreken, of omdat er nog een evaluatie moet plaatsvinden. Na aanvullende onderzoek kan een stof verwijderd worden van de lijst. Of definitief gezet worden op de totale ZZS lijst.

Meer informatie

Meer weten over SVHC lijst? Dan kun je dit artikel raadplegen op de website van het RIVM.
Wil je de totale ZZS lijst ontvangen als Excel bestand? Of op zoek naar een oplossing om het register automatisch te controleren op aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen? Neem dan contact op met ons op via info@itis.nl voor meer informatie.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld