Health, Safety & Environment

UFI codes verplicht voor gevaarlijke mengsels; dit moet je weten!

Is een mengsel ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid of fysisch gevaarlijk? Dan is het wettelijk verplicht om een UFI code te vermelden op het etiket. Deze mengsels zijn over het algemeen te herkennen aan een GHS gevarenpictogram op het etiket. Door gifcentra en andere hulpverleners worden UFI codes gebruikt om een gevaarlijk product snel te identificeren in geval van nood. Hier meer over weten en hoe je deze code zelf kunt genereren? Dat en meer lees je in dit artikel op de website van ITIS.

Wat is een UFI code eigenlijk?

Naast de samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, productcategorie en toxicologische informatie is het ook verplicht om een UFI code te verstrekken bij producten die een gevaarlijk mengsel bevatten. De afkorting UFI staat voor Unique Formula Identifier (Unieke Formule Identificatie in het Nederlands) en betreft een alfanummerieke code van 16 karakters lang. Vanaf 1 januari 2025 is het wettelijk verplicht om op etiketten, van alle producten die geclassificeerd zijn voor fysische gevaren en gezondheidsgevaren, een UFI code te vermelden. Ook importeurs en downstreamgebruikers die dergelijke producten in de handel brengen zijn verplicht om specifieke productinformatie (waaronder de UFI code) aan te leveren voor gebruik door gifcentra.

Welke producten hebben een UFI code?

Het is goed mogelijk dat je de UFI code (nog) niet kunt vinden op het etiket, ondanks dat het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid of fysisch gevaarlijk. Dat komt waarschijnlijk doordat bedrijven tot 1 januari 2025 de tijd hebben om deze toe te voegen aan etiketten van het product wanneer deze voor 1 januari 2021 op de markt is gebracht. Ook vind je de UFI code niet op etiketten van bijvoorbeeld cosmeticaproducten en farmaceutische producten. Dat komt omdat deze producten vallen onder andere wetten en regelingen.

Hieronder een aantal producten waarop je de UFI code kunt verwachten:

  • Gevaarlijke mengsels op het laboratorium;
  • Schoonmaak- en andere reinigingsmiddelen;
  • Gespecialiseerde schoonmaakproducten, bijvoorbeeld een autocleaner voor de bekleding;
  • Tuinchemicaliën, zoals meststoffen en pesticiden;
  • Bouwproducten als lijmen, kitten, beton en mortel;
  • Verfproducten en coatings;
  • Verpakkingen van elektronische sigaretten.

Wettelijk verplicht in de EU

Wijzigt de samenstelling van het mengsel buiten de toegestane verschillen? Dan is het wettelijk verplicht om een nieuwe UFI code aan te maken en de Poison Center Notification (PCN) aan te vullen/ bij te werken. Bijvoorbeeld wanneer een ingrediënt wordt toegevoegd, wijzigt of verwijderd. Vanaf dat moment moet de nieuwe code vermeldt worden op alle etiketten. Staat er geen UFI code op het etiket? Dan voldoet men niet aan de wet- en regelgeving en in dat geval is de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker in overtreding

UFI codes wettelijk verplicht:

  • Sinds 1 januari 2020 verplicht bij gevaarlijke mengsels voor consumenten;
  • Bij professioneel gebruik vanaf 1 januari 2021 verplicht en bij industrieel gebruik vanaf 1 januari 2024;
  • Voor mengsels die al op de markt zijn gebracht voor 1 januari 2021, en zijn aangemeld via de “oude” procedure. Hiervoor geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2025.

UFI-generator

Met behulp van de online UFI-generator van ECHA is het mogelijk om zelf een UFI code aan te maken. Om deze code aan te maken heb je het BTW-nummer van het bedrijf nodig of een bedrijfssleutel wanneer je geen BTW-nummer hebt. Daarnaast heb je ook een formuleringsnummer nodig. Dit betreft een nummer tussen 0 en 268 435 455. Het formuleringsnummer wordt door de fabrikant, importeur of downstream gebruiker zelf bepaald. Het gevolg hiervan is dat organisaties in de interne systemen dus een 2-tal nieuwe nummers (UFI en formuleringsnummer) moeten gaan onderhouden en bijhouden.

Wijzigt de formule van een gevaarlijk mengsel buiten de toegestane grenzen? Dan moeten beide nummers worden aangepast. Na verloop van tijd kan het dus zijn dat een mengsel meerdere UFI codes en formuleringsnummers heeft.

*Let op!
De UFI-generator waarschuwt je niet over eerder gebruikte UFI codes. Het is dus aan jou zelf om bij te houden of je een code al eens eerder hebt aangemaakt.

Hulp nodig?

Heb je na het lezen van dit artikel een vraag? Of ben je op zoek naar een tool om binnen enkele minuten een Safety Data Sheet te genereren, geheel afgestemd op de lokale wetgeving van het land waarin je het product levert? Inclusief de taal (Artikel 31.5 van REACH) van de lidstaat? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

7 augustus 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

Ruim 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Het is dan ook één van de meest voorkomende mineralen ter wereld. In de natuur komt kwarts in verschillende hoeveelheden voor in rotsen, zand en klei. Ook komt de stof voor in een groot aantal bouwmaterialen. Denk hierbij aan cement, beton, asfalt, bakstenen en gipsplaten. In Nederland hebben ongeveer 457.000 mensen te maken

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

28 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

In Nederland sterven jaarlijks 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog veel meer mensen worden ziek. Ter vergelijking; in 2022 waren er 734 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Met name blootstelling carcinogenen, mutagenen en reprotoxische stoffen vormen een groot risico. Maar ook blootstelling aan sensibiliserende (allergenen), neurotoxische en irriterende stoffen kan op termijn

SZW lijst per 5 juli 2023 met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 2 januari 2023 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met 2.100

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-01-04T09:06:46+00:003 januari 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven