Health, Safety & Environment

Werkplekinstructiekaart; deze gegevens zijn onmisbaar!

Hebben de werknemers op de werkplek binnen jouw bedrijf te maken met gevaarlijke stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om hen te informeren over de gevaren en risico’s die werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen. Hiervoor zou je het veiligheidsinformatieblad kunnen gebruiken. Maar deze is vaak erg uitgebreid en daarom soms moeilijk leesbaar. Om deze reden kiezen veel bedrijven ervoor om het veiligheidsinformatieblad om te zetten naar een werkplekinstructiekaart. Maar welke gegevens plaats je nu op een werkplekinstructiekaart? Dat en meer deel ik graag met je in dit artikel.

Waarom een werkplekinstructiekaart nut heeft!

De informatie op het veiligheidsinformatieblad (VIB) is erg uitgebreid en bevat vaak veel wetenschappelijke tekst. Dit doet de leverancier vanuit de wettelijke verplichting om de gebruiker van een stof zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke gevaren en ricico’s. Al deze informatie kan ervoor zorgen dat het VIB moeilijk leesbaar is. Omdat bij een calamiteit elke minuut telt, kiezen veel bedrijven ervoor om het VIB zelf samen te vatten op maximaal 1 pagina met daarop de belangrijkste gegevens. Een werkplekinstructiekaart (WIK) is met name bedoeld om de medewerker in één oogopslag duidelijk te maken over hoe zij moeten handelen in geval van nood.

Vermeldt deze gegevens op de werkplekinstructiekaart

Een goede WIK bevat informatie over de gevaren van een stof, de belangrijkste pictogrammen, aangevuld met korte teksten. Denk hierbij aan informatie over hoe iemand in geval van een calamiteit moet handelen en een EHBO-advies bij inslikken, huidcontact, oogcontact of inademen van een gevaarlijke stof. Naast deze informatie is het ook goed om de benodigde maatregelen te vermelden om de blootstelling van de medewerker aan een gevaarlijke stof te beperken tot het minimum. Tot slot is het belangrijk om te benoemen welke blusmiddelen wel en niet geschikt zijn bij brand. In sommige gevallen kan men beter niet kiezen om de brand te blussen met water omdat men hiermee de ontstane brand kan verergeren.

Hieronder de meest belangrijke gegevens op een rijtje:

  • CAS nummer + productnaam
  • Meest belangrijke H-zinnen & P-zinnen
  • Ingrediënten van het chemische product
  • GHS pictogrammen
  • Kenmerken van het chemische product
  • EHBO advies
  • Handeling(en) in geval van nood
  • Pictogrammen voorzorgsmaatregelen
  • Informatie over opslag en transport
  • Brandbestrijding

Praktische tips

Bij het ontvangen van een nieuw veiligheidsinformatieblad is het aan te raden om de wijzigingen ook door te voeren op de werkplekinstructiekaart. Binnen het bedrijf te maken met verschillende nationaliteiten? Maak dan ook een versie in bijvoorbeeld de Engelse of Poolse taal. Maakt men binnen jouw bedrijf gebruik van een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen? Dan is het aan te raden om bij het maken van werkplekinstructiekaarten gebruik te maken van bijvoorbeeld Chemwatch. Deze applicatie maakt automatisch een werkplekinstructiekaart (in 48 talen) van alle veiligheidsinformatiebladen die worden gebruikt binnen het bedrijf. Ook is het met deze oplossing mogelijk om binnen 30 seconden een risico-analyse uit te voeren voor een chemisch product. Dan weet een medewerker direct welke maatregelen getroffen moeten worden om op een veilige gezonde manier met het product te werken.

Meer weten over Chemwatch of een voorbeeld WIK ontvangen van een stof of mengsel? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Gevaarlijke stoffen in de bouw; dit wil je weten!

22 mei 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Gevaarlijke stoffen in de bouw; dit wil je weten!

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de bouw begint met weten waar je mee werkt. En dat geldt niet alleen voor werken met chemische producten en materialen. Er kunnen namelijk ook gevaarlijke stoffen ontstaan tijdens het werk. Het is dan ook wettelijk verplicht om de inventarisatie van

De stof alcoholethoxylaat in glansspoelmiddelen voor commerciële vaatwassers schadelijk voor de gezondheid

8 mei 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

De stof alcoholethoxylaat in glansspoelmiddelen voor commerciële vaatwassers schadelijk voor de gezondheid

Bijna iedereen heeft thuis een vaatwassers in de keuken om de afwas te doen. Wat mij betreft één van de beste uitvindingen van deze eeuw. Het gebruik van een vaatwasser scheelt je een hoop tijd. En de vaat wordt ook nog eens vele malen schoner dan afwassen met de hand. Voor een schone vaat moet het

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 24 april 2023 beschikbaar

24 april 2023|HSE Solutions|

24-04-2023

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 24 april beschikbaar

Het RIVM heeft op 24 april jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-08-10T14:28:50+00:0010 augustus 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven