Health, Safety & Environment

Werkplekinstructiekaart; deze gegevens zijn onmisbaar!

Hebben de werknemers op de werkplek binnen jouw bedrijf te maken met gevaarlijke stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om hen te informeren over de gevaren en risico’s die werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen. Hiervoor zou je het veiligheidsinformatieblad kunnen gebruiken. Maar deze is vaak erg uitgebreid en daarom soms moeilijk leesbaar. Om deze reden kiezen veel bedrijven ervoor om het veiligheidsinformatieblad om te zetten naar een werkplekinstructiekaart. Maar welke gegevens plaats je nu op een werkplekinstructiekaart? Dat en meer deel ik graag met je in dit artikel.

Waarom een werkplekinstructiekaart nut heeft!

De informatie op het veiligheidsinformatieblad (VIB) is erg uitgebreid en bevat vaak veel wetenschappelijke tekst. Dit doet de leverancier vanuit de wettelijke verplichting om de gebruiker van een stof zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke gevaren en ricico’s. Al deze informatie kan ervoor zorgen dat het VIB moeilijk leesbaar is. Omdat bij een calamiteit elke minuut telt, kiezen veel bedrijven ervoor om het VIB zelf samen te vatten op maximaal 1 pagina met daarop de belangrijkste gegevens. Een werkplekinstructiekaart (WIK) is met name bedoeld om de medewerker in één oogopslag duidelijk te maken over hoe zij moeten handelen in geval van nood.

Vermeldt deze gegevens op de werkplekinstructiekaart

Een goede WIK bevat informatie over de gevaren van een stof, de belangrijkste pictogrammen, aangevuld met korte teksten. Denk hierbij aan informatie over hoe iemand in geval van een calamiteit moet handelen en een EHBO-advies bij inslikken, huidcontact, oogcontact of inademen van een gevaarlijke stof. Naast deze informatie is het ook goed om de benodigde maatregelen te vermelden om de blootstelling van de medewerker aan een gevaarlijke stof te beperken tot het minimum. Tot slot is het belangrijk om te benoemen welke blusmiddelen wel en niet geschikt zijn bij brand. In sommige gevallen kan men beter niet kiezen om de brand te blussen met water omdat men hiermee de ontstane brand kan verergeren.

Hieronder de meest belangrijke gegevens op een rijtje:

  • CAS nummer + productnaam
  • Meest belangrijke H-zinnen & P-zinnen
  • Ingrediënten van het chemische product
  • GHS pictogrammen
  • Kenmerken van het chemische product
  • EHBO advies
  • Handeling(en) in geval van nood
  • Pictogrammen voorzorgsmaatregelen
  • Informatie over opslag en transport
  • Brandbestrijding

Praktische tips

Bij het ontvangen van een nieuw veiligheidsinformatieblad is het aan te raden om de wijzigingen ook door te voeren op de werkplekinstructiekaart. Binnen het bedrijf te maken met verschillende nationaliteiten? Maak dan ook een versie in bijvoorbeeld de Engelse of Poolse taal. Maakt men binnen jouw bedrijf gebruik van een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen? Dan is het aan te raden om bij het maken van werkplekinstructiekaarten gebruik te maken van bijvoorbeeld Chemwatch. Deze applicatie maakt automatisch een werkplekinstructiekaart (in 48 talen) van alle veiligheidsinformatiebladen die worden gebruikt binnen het bedrijf. Ook is het met deze oplossing mogelijk om binnen 30 seconden een risico-analyse uit te voeren voor een chemisch product. Dan weet een medewerker direct welke maatregelen getroffen moeten worden om op een veilige gezonde manier met het product te werken.

Meer weten over Chemwatch of een voorbeeld WIK ontvangen van een stof of mengsel? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Potentiële ZZS lijst per 4 oktober 2023 beschikbaar!

4 oktober 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 4 oktober 2023 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober; dit zijn de kandidaten!

3 oktober 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met het weten waar je mee te maken hebt. Het is belangrijk om jezelf voor gebruik van gevaarlijke stoffen te informeren over de risico’s voor jouw gezondheid en het milieu. Wanneer je dat niet doet kan werken met een gevaarlijke stof leiden tot onomkeerbare gevolgen voor jouw eigen gezondheid of het milieu. Om deze stoffen te

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 25 september 2023 beschikbaar

26 september 2023|HSE Solutions|

25-09-2023

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 24 april beschikbaar

Het RIVM heeft op 25 september jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-08-10T14:28:50+00:0010 augustus 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven