Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van een stof op deze lijst heeft het bedrijf zes maanden de tijd om hier melding van te maken bij ECHA. Ook zijn de bedrijven verplicht om de gebruikers aan wie zij leveren hierover te informeren. Het is bij deze stoffen namelijk wettelijk verplicht om voor het gebruik ervan toestemming aan te vragen bij ECHA. Zonder toestemming van ECHA mag je deze stoffen niet gebruiken. Hier meer over weten? Lees dan snel verder!

Wat is de SVHC lijst eigenlijk?

De afkorting SVHC staat voor Substances of Very High Concern. Oftewel zeer zorgwekkende stoffen in het Nederlands. Elk bedrijf is wettelijk verplicht om de inventarisatie van de SVHC’s op orde te hebben en te houden. Het doel van deze lijst is gebruikers en het milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen. Stoffen op deze lijst zijn genomineerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en/of de vertegenwoordigde instantie van de EU-lidstaat om te worden opgenomen in de REACH-bijlage XIV-lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). De bijlage XIV-lijst van REACH staat ook bekend als de autorisatielijst.

Naast de SVHC lijst is het ook wettelijk verplicht om de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen, ZZS lijst van het RIVM op orde te hebben en te houden. Meer over onder andere het beleid van ZZS in Nederland lees je in dit artikel op de website van ITIS.

Welke chemicaliën staan er op deze lijst vermeld?

Op de SVHC lijst staan meerdere stofgroepen vermeld welke schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Dit betreffen CMR stoffen, welke op termijn kunnen leiden tot kanker, schade kunnen toebrengen aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Ook stoffen met persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) eigenschappen vind je terug op de SVHC lijst. Dit zijn stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn, omdat deze stoffen zeer goed bestand zijn tegen afbraak. Wanneer deze stoffen eenmaal in het mileu terecht zijn gekomen, is het (bijna) onomkeerbaar.

Andere stoffen die je terug kunt vinden op de SVHC lijst zijn bioaccumulerende stoffen (welke zich ophopen in het weefsel van levende organismen, waarbij verwijdering door het lichaam langzaam of zelfs niet plaatsvindt. Ook toxische stoffen (blootstelling kan ziekte veroorzaken of zelfs leiden tot de dood) staan op de SVHC lijst. Tot slot vinden we op de SVHC lijst ook stoffen terug welke zeer persistent en zeer bio-accumulerend (vPvB’s) zijn. De effecten op lange termijn zijn moeilijk te voorspellen. Zijn deze stoffen eenmaal in het milieu terecht gekomen? Dan is blootstelling en het herstellen van het milieu bijna niet meer mogelijk.

Wettelijke verplichtingen voor leveranciers, fabrikanten en gebruikers

Het is belangrijk om de SVHC lijst bij te houden. Wanneer een stof op deze lijst staat kunnen deze in de toekomst mogelijk op de autorisatielijst van REACH geplaatst worden. Maak je op dat moment binnen het bedrijf gebruik van stoffen met een vermelding op de autorisatielijst van REACH? En gaat het om een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent ten opzichte van het totale product of mengsel? Dan heeft het bedrijf zes maanden de tijd om ECHA op de hoogte te stellen over het gebruik ervan.

Fabrikanten en leveranciers die een stof of mengsel in de handel brengen zijn daarnaast ook verplicht om gebruikers hierover te informeren. Ook is het ook wettelijk verplicht om een (nieuw) veiligheidsinformatieblad (VIB) mee te sturen in de taal van de lidstaat, in Nederland dient het VIB in het Nederlands (artikel 31 (5) van REACH) beschikbaar te zijn. Bedrijven en gebruikers van stoffen, welke een vermeldinging hebben op SVHC lijst zijn wettelijk verplicht om aan ECHA toestemming te vragen of ze de stoffen mogen blijven gebruiken.

SVHC lijst op de officiële website van ECHA

Op 23 januari 2024 heeft ECHA vijf nieuwe stoffen toegevoegd aan de SVHC lijst. Hiermee komt het totaal aantal stoffen op de SVHC lijst uit op 240 items. Maakt men binnen het bedrijf gebruik van de stoffen in het onderstaande overzicht? Dan heeft dat als gevolg dat het bedrijf zich aan de eerder benoemde verplichtingen dient te (gaan) houden. Kortom, tijd voor een update van het register gevaarlijke stoffen!

Recente update van 23 januari 2024

Op 23 januari 2024 heeft ECHA onderstaande vijf stoffen toegevoegd aan de SVHC lijst. Om je snel te kunnen helpen hebben wij de wijzigingen in onderstaande tabel voor je uitgeschreven.

Stofnaam EC nummer CAS nummer Reden voor opname Voorbeelden van gebruik
2,4,6-tri-tert-butylfenol 211-989-5 732-26-3 Giftig voor de voortplanting (artikel 57c van REACH) en Persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT)
(Artikel 57d van REACH)
Veelgebruikt bij de vervaardiging van een andere stof, bijvoorbeeld bij het maken van mengsels en brandstofproducten
2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 221-573-5 3147-75-9 Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPzB) (Artikel 57e van REACH) Veelgebruikt in luchtverzorgingsproducten, coatings, lijmen, kitten, smeermiddelen, vetten, polijstmiddelen, was- en reinigingsmiddelen
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 438-340-0 119344-86-4

Giftig voor de voortplanting (artikel 57c van REACH)

Veelgebruikt in Inkten, toners en coatings

Bumetrizol 223-445-4 3896-11-5 Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPzB) (Artikel 57e van REACH) Veelgebruikt in coatings, lijmen, kitten, was- en reinigingsmiddelen
Oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol 700-960-7 Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPzB) (Artikel 57e van REACH) Veelgebruikt in coatings, lijmen, kitten, vulstoffen, plamuren, pleisters, boetseerklei, inkten, toners en polymeren
Dibutylftalaat (let op: betreft een bijgewerkt artikel) 201-557-4 84-74-2 Hormoonontregelende eigenschappen (Artikel 57(f) – milieu van REACH) Veelgebruikt in metaalbewerkingsvloeistoffen, was- en reinigingsmiddelen, laboratoriachemicaliën en polymeren

Beschikbaarheid van de SVHC lijst in SOFOS 360 & Chemwatch

De nieuwe versie van de SVHC lijst is inmiddels al voorzien van een update en beschikbaar voor gebruikers van de applicatie SOFOS 360 en Chemwatch. Hulp nodig bij het controleren van het register gevaarlijke stoffen op aanwezigheid van producten met een vermelding op de SVHC lijst? Of op zoek naar software om het register gevaarlijke stoffen op orde te krijgen en te houden? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie.

Maak jij ook binnenkort gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch? Meer dan 5.000 klanten wereldwijd gingen je voor!

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2024-01-24T08:11:41+00:0023 januari 2024|HSE Solutions|
Terug naar boven