Health, Safety & Environment

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

Gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Ook kunnen er risico’s bestaan of ontstaan bij de opslag daarvan. De gevaarlijke stoffen zijn vaak aanwezig op meerdere plekken binnen het bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn het magazijn, de werkplek en het afvaldepot. Bij de opslag is het dan ook verplicht om je aan de wet- en regelgeving te houden. Die regels zijn er niet voor niets en wanneer je daar niet aan voldoet kan er een calamiteit ontstaan. Het is bijvoorbeeld niet handig om een corrosieve stof (GHS05) naast een licht ontvlambare stof (GHS02) op te slaan. Wanneer de verpakking lekt van de corrosieve stof, en in contact komt met de ontvlambare stof kan dit leiden tot een brand en/of explosie. Meer weten over de wet- en regelgeving bij opslag van gevaarlijke stoffen? Dat en meer in dit artikel!

Registratie opslag gevaarlijke stoffen

Bij de registratie opslag gevaarlijke stoffen is het verplicht om bij te houden waar men de stoffen gebruikt, op voorraad heeft of waar ze ontstaan tijdens het werkproces. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is het verplicht om de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 richtlijn (PGS 15) aan te houden. In dit document vind je bijvoorbeeld informatie over de maximale voorraad en onverenigbare combinaties van stoffen.

Binnen de PGS 15 richtlijn wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine hoeveelheden (10 ton) en grote hoeveelheden vanaf 10 ton. Ook krijg je met behulp van de richtlijn inzicht of een aanpassing van de ruimte nodig is. Bijvoorbeeld of het plaatsen van lekbak of het hebben van een niet-ontvlambaar dak conform  NEN6300 verplicht is. Kortom; in de PGS 15 richtlijn zijn alle eisen bij opslag gevaarlijke stoffen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid vastgelegd. Naast het aanhouden van deze richtlijn is het verplicht om te controleren of het bedrijf valt onder de BRZO of ARIE regeling. Hierover later meer in dit artikel.

Voorraad gevaarlijke stoffen op de werkplek

Het is vanuit de wetgeving toegestaan om een werkvoorraad op de werkplek aan te houden. Wanneer je dat doet gelden er wel een aantal eisen vanuit de wetgeving. Wanneer je gevaarlijke stoffen op de werkplek in opslag hebt is het verplicht deze in een gesloten verpakking op te slaan. De voorraad mag in elk geval niet meer zijn dan nodig is voor één werkdag of één batch. Ook mag deze voorraad zich niet bevinden in de rijroute van transportmiddelen, bijvoorbeeld een heftruck. Om de medewerkers te informeren over de risico’s van een gevaarlijke stof mag het etiket met daarop de gevaarlijke stoffen symbolen niet ontbreken.

BRZO of ARIE plichtig?

Op dit moment zijn er 400 bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico voor de mensen binnen en buiten het bedrijf, en het milieu, dan valt een bedrijf onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015). Daarbij wordt ook gekeken naar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de SEVESO-richtlijn.

Wanneer de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de vastgestelde norm blijft en het risico zich beperkt tot het terrein van het bedrijf geldt mogelijk alleen een aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie (ARIE). Begin 2023 is de ARIE-regeling herzien. Het kan zijn dat het bedrijf met ingang van het nieuwe jaar wel valt onder deze regeling.

Meer informatie over de BRZO- en ARIE-regeling vind je in dit artikel op onze website.

Registratie opslag gevaarlijke stoffen met behulp van SOFOS 360 en Chemwatch

De kans is groot dat ook jij jezelf afvraagt hoe je de opslag van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf zo veilig mogelijk kunt doen. Met de applicaties SOFOS 360 en Chemwatch kun je snel achterhalen of er sprake is van onverenigbare combinaties van gevaarlijke stoffen. In de applicatie SOFOS 360 is het ook mogelijk om een BRZO-analyse (inclusief uitgebreide rapportage) uit te voeren op basis van maximale- en actuele voorraad gevaarlijke stoffen. Later dit jaar hebben wij ook het streven om met behulp van SOFOS 360 te bepalen of het bedrijf valt onder de vernieuwde ARIE-regeling.

Na het lezen van dit artikel een vraag? Of op zoek naar een tool om op een gestructureerde manier invulling te geven aan de registratie opslag gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl zodat onze accountmanagers je meer kunnen vertellen over de mogelijkheden.

Bedankt weer voor het lezen!

Potentiële ZZS lijst per 4 oktober 2023 beschikbaar!

4 oktober 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 4 oktober 2023 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober; dit zijn de kandidaten!

3 oktober 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met het weten waar je mee te maken hebt. Het is belangrijk om jezelf voor gebruik van gevaarlijke stoffen te informeren over de risico’s voor jouw gezondheid en het milieu. Wanneer je dat niet doet kan werken met een gevaarlijke stof leiden tot onomkeerbare gevolgen voor jouw eigen gezondheid of het milieu. Om deze stoffen te

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 25 september 2023 beschikbaar

26 september 2023|HSE Solutions|

25-09-2023

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 24 april beschikbaar

Het RIVM heeft op 25 september jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-04-24T09:01:16+00:0027 maart 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven