Project Description

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het hebben van actuele- en gevalideerde stoffeninformatie essentieel. Deze gegevens zijn nodig om medewerkers vooraf te informeren over de gevaren en risico’s die werken met een gevaarlijke stof met zich meebrengt. Ook zijn deze gegevens nodig om medewerkers te voorzien van informatie over hoe zij het beste kunnen handelen bij een calamiteit.