Health, Safety & Environment

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

In Nederland sterven jaarlijks 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog veel meer mensen worden ziek. Ter vergelijking; in 2022 waren er 734 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Met name blootstelling carcinogenen, mutagenen en reprotoxische stoffen vormen een groot risico. Maar ook blootstelling aan sensibiliserende (allergenen), neurotoxische en irriterende stoffen kan op termijn leiden tot een beroepsziekte. Het is dan ook een belangrijke reden voor de Nederlandse Arbeidsinspectie om in de komende jaren extra focus te hebben op het gebruik van deze stoffen op het werk. Maakt men binnen jouw organisatie gebruik van diisocyanaten? Dan is het wettelijk verplicht de inventarisatie op orde te hebben. Reden hiervoor is dat bij het gebruik van diisocyanaten na 24 augustus 2023 verplicht is om voor gebruik eerst een speciale cursus te volgen.

Wat zijn diisocyanaten eigenlijk?

Binnen een groot aantal beroepen en branches maakt men gebruik van diisocyanaten op de werkplek. Deze stoffen kunnen vrijkomen tijdens het werkproces bijvoorbeeld bij het aanbrengen of de productie van Polyurethaan (PUR). Ook zijn diisocyanaten verwerkt in een groot aantal producten. Voorbeelden daarvan zijn lijmen, kitten, (waterdichte) coatings en afdichtingsproducten als purschuim.

Blootstelling (inademen en huidcontact) aan diisocyanaten kan op termijn leiden tot een allergische reactie. Een korte periode van blootstelling aan diisocyanaten zal over het algemeen niet direct leiden tot een (chronische) allergie. Maar wanneer je eenmaal allergisch bent na blootstelling zullen de symptomen steeds heftiger worden. Zelfs wanneer je gebruik maakt van kleine hoeveelheden. Het is dan ook belangrijk dat men diisocyanaten op de juiste manier gebruikt om een chemische reactie waar je ziek van wordt te voorkomen. Bevat een product op de werkplek meer dan 0,1% diisocyanaten? Dan is het vanaf 24 augustus 2023 verplicht om voor gebruik van diisocyanaten eerst een speciale opleiding te volgen.

Bouwplaats

Diisocyanaten herkennen op de werkplek

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk om te weten waar je mee werkt. Het is dan ook aan te raden om te weten welke producten meer dan 0,1% diisocyanaten bevatten. In rubriek 3.1 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) van de leverancier kun je terugvinden uit welke bestandsdelen een chemisch product bestaat. Welke stoffen dan diisocyanaten zijn kun je terugvinden op deze webpagina in het zoeksysteem gevaarlijke stoffen van het RIVM.

Hieronder een beknopt overzicht van diisocyanaten, inclusief verwijzing naar de “Substance Infocard” op de website ECHA voor meer informatie over de stof.

Verf en kitspuit

Restricties in de Europese Unie

Om te voorkomen dat meer mensen ziek worden door werken met diisocyanaten is er een restrictie opgesteld in de Europese chemicaliënwetgeving REACH. Deze restrictie geldt binnen de gehele Europese Unie (EU). Het doel van deze restrictie is de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van diisocyanaten.

Overzicht van restricties bij het gebruik van producten met meer dan 0,1% diisocyanaten in Nederland:

  • Voordat iemand mag werken met diisocyanaten is het vanaf 24 augustus 2023 verplicht om een speciale opleiding te volgen. Het is wettelijk verplicht om deze opleiding aantoonbaar succesvol af te ronden. De opleiding dient elke vijf jaar opnieuw gevolgd te worden;
  • Leverancier dient op het etiket gebruikers te informeren over diisocyanaten als bestandsdeel in het product;
  • Opleidingsmateriaal dient beschikbaar te zijn vanuit de leverancier, in de taal van de lidstaat. In Nederland dus in de Nederlandse taal;
  • De speciale opleiding mag alleen gegeven worden door iemand met voldoende kennis over Arbo. Bij voorkeur wordt de cursus gegeven door iemand die ook kennis heeft over werken met diisocyanaten. De inhoud van de cursus dient afgestemd te zijn op de specifieke taak die men gaat uitvoeren met diisocyanaten. De duur van blootstelling kan per taak hoger namelijk zijn en daarmee dus ook het risico om ziek te worden;
  • Werkgevers en ZZP’ers zijn verplicht om te registreren welke medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond en te borgen dat medewerkers de cursus elke vijf jaar opnieuw volgen.

Bovenstaande restricties gelden voor iedereen (ook ZZP-ers) die beroepsmatig (professioneel en industrieel) handelingen uitvoert met diisocyanaten. Restricties zijn niet van toepassing bij gebruik van diisocyanaten door consumenten (doe het zelf).

HSE persoonlijke beschermingsmiddelen

Hulp nodig?

Na het lezen van dit artikel een vraag of op zoek naar een betrouwbare partner om het register gevaarlijke stoffen op orde te krijgen en te houden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over de applicaties Chemwatch of SOFOS 360. Een groot aantal organisaties in Nederland maken gebruik van deze tools om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inventarisatie van diisocyanaten binnen de organisatie op orde krijgen met behulp van Chemwatch of SOFOS 360? Neem ook dan contact met ons op via info@itis.nl.

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

7 augustus 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

Ruim 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Het is dan ook één van de meest voorkomende mineralen ter wereld. In de natuur komt kwarts in verschillende hoeveelheden voor in rotsen, zand en klei. Ook komt de stof voor in een groot aantal bouwmaterialen. Denk hierbij aan cement, beton, asfalt, bakstenen en gipsplaten. In Nederland hebben ongeveer 457.000 mensen te maken

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

28 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

In Nederland sterven jaarlijks 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog veel meer mensen worden ziek. Ter vergelijking; in 2022 waren er 734 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Met name blootstelling carcinogenen, mutagenen en reprotoxische stoffen vormen een groot risico. Maar ook blootstelling aan sensibiliserende (allergenen), neurotoxische en irriterende stoffen kan op termijn

SZW lijst per 5 juli 2023 met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 2 januari 2023 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met 2.100

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-07-28T11:55:54+00:0028 juli 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven