Health, Safety & Environment

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

Ruim 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Het is dan ook één van de meest voorkomende mineralen ter wereld. In de natuur komt kwarts in verschillende hoeveelheden voor in rotsen, zand en klei. Ook komt de stof voor in een groot aantal bouwmaterialen. Denk hierbij aan cement, beton, asfalt, bakstenen en gipsplaten. In Nederland hebben ongeveer 457.000 mensen te maken met kwartsstof op het werk. Na asbest is blootstelling aan kwartsstof het grootste risico voor de gezondheid van medewerkers in de bouw. Meer weten over kwartsstof in de bouw? Dat en meer lees je in dit artikel.

Kwartsstof in de bouw

Kwartsstof komt met name vrij bij het bewerken van materialen waarin de stof is verwerkt. In de bouw en industrie kun je hierbij denken aan het snijden, slijpen, zagen en boren in steen, beton en cement. Naast het bewerken kan de stof ook vrijkomen bij het vervaardigen van bakstenen, betonblokken of keramische producten. Kwartsstof komt ook vrij bij het slopen van gebouwen. Wanneer de stof is neergedaald is het risico voor de gezondheid op de werkplaats echter nog niet geweken. Door rijdende voortuigen en de wind kan de stof weer opgepikt worden en daarmee in de lucht terechtkomen. Hierdoor worden ook andere werknemers blootgesteld aan deze stof op de werk- en bouwplaats.

Over het algemeen komt de stof kwarts vrij tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de bouw. Voorbeelden van beroepen waarbij medewerkers worden blootgesteld aan kwartsstof zijn: tegelzetters, blokkenstellers, metselaars, stukadoren, aannemers, en (kozijn) monteurs.

Wat zijn de risico’s van kwartsstof voor de gezondheid?

Het internationaal bureau voor onderzoek (International Agency on the Research of Cancer, IARC) naar kanker heeft kwartsstof geclassificeerd als GROEP 1- carcinogeen. Stoffen in deze groep zijn beoordeeld als een duidelijke oorzaak van kanker bij mensen na blootstelling. Eenmalige blootstelling aan kwartsstof zal over het algemeen niet leiden tot kanker. Maar wanneer iemand regelmatig de stof inademt kan dat ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid op de langere termijn.

Bij inademing van kwarts reageert het longweefsel door kleine bolletjes en littekens te ontwikkelen rond de stofdeeltjes. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe kwartsstof kan leiden longkanker op de lange termijn. Men vermoedt dat kwarststof ervoor zorgt dat het afweersysteem van ons lichaam grote moeite heeft om de stof te verwijderen. Daardoor hoopt kwartsstof zich uiteindelijk op in ons lichaam en leiden tot een chronische ontsteking. Deze ontsteking kan uiteindelijk leiden tot een beschadiging in het DNA en bij sommige mensen longkanker veroorzaken, kwartsstof gerelateerde kanker komt over het algemeen pas zo’n 10-20 jaar na blootstelling tot uiting.

Maatregelen om ziekte te voorkomen

Ook bij blootstelling aan kwartsstof geldt dat het altijd beter is om blootstelling te voorkomen. Maak wanneer het kan dan ook het liefst gebruik van materialen waarin geen kwarts aanwezig is. Dat is helaas niet altijd mogelijk en dan is het verplicht om maatregelen te nemen om de blootstelling te beperken tot het minimum. Het beperken van de blootstelling kan door bijvoorbeeld water te gebruiken bij het slopen van gebouwen. Het water zorgt ervoor dat de stof beter blijft liggen op de grond, zodat voertuigen en wind de stof minder makkelijk opnieuw kunnen verspreiden in de lucht.

Bij het bewerken van materialen met daarin kwarts is het belangrijk om gebruik te maken van lokale afzuiging. Denk bijvoorbeeld aan stofzuigers op apparaten als boor- en schuurmachines om kwartsstof in de lucht zoveel als mogelijk te reduceren. Maak daarnaast ook gebruik van het juiste type adembescherming om jezelf te beschermen tegen het inademen van kwartsstof. Zie het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen echter alleen als laatste maatregel wanneer verder beperken van de blootstelling praktisch niet meer mogelijk is.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-09-12T14:40:42+00:007 augustus 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven