Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 8 januari 2024 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met 2.100 sterfgevallen per jaar de meest voorkomende beroepsziekte. De symptomen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen komen vaak pas jaren later tot uiting. Op dit moment is 80% van de slachtoffers gepensioneerd. De overheid controleert streng op het gebruik van CMR stoffen. Binnen het bedrijf geen zicht op welke stoffen een CMR classificatie hebben? Raadpleeg dan de meest recente SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De lijst wordt over het algemeen tweemaal per jaar (meestal in januari en juli) voorzien van een update en gepubliceerd via de Staatscourant.

SZW lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tweemaal per jaar publiceert de overheid een nieuwe versie van de SZW lijst met daarop een overzicht van de kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, via de Staatscourant. Voor deze stoffen geldt een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Wijzigingen in de SZW lijst zijn te herkennen aan het “•” teken. In rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) kan men ook achterhalen of een stof voorkomt op de SZW lijst. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratie- en vervangingsplicht. Ook is het aan te raden om de leverancier te vragen om een nieuwe versie van het VIB. Download hier de nieuwe SZW lijst van 8 januari 2024.

Wijzigingen in de SZW lijst met kankerverwekkende stoffen en processen

 • Anorganische arseenverbindingen, waaronder:
  • Arseen trioxide (CAS nummer: 1327-53-3)
  • Lood arseniet (CAS nummer: 10031-13-7)
  • Calcium arseniet (CAS nummer: 52740-16-6)
  • Natrium dioxoareseniet (CAS nummer: 7784-46-5)
  • Kalium arseniet (CAS nummer: 13464-35-2)
  • Tricalcium diarseniet (CAS nummer: 27152-57-4)
  • Koper arsenaat (CAS nummer: 10290-12-7)
  • Kalium arsenaat (CAS nummer: 10124-50-2)
 • Chroomtrioxide (CAS nummer: 1333-82-0)
 • C.I. Direct blue 6 (CAS nummer: 2602-46-2)
 • C.I. Direct brown 95 (CAS nummer: 16071-86-6)
 • C.I. Direct red 28 (CAS nummer: 573-58-0)
 • Heazlewoodiet (CAS nummer: 12035-71-1)
 • Nikkelsubsulfide (CAS nummer: 12035-72-2)
 • Nikkelboride (CAS nummer: 12007-00-0)
 • Nikkeldinitraat (CAS nummer: 13138-45-9)
 • Salpeterzuur nikkelzout (CAS nummer: 14216-75-2)
 • Nikkel(II)propanoaat (CAS nummer: 3349-08-4)

Wijziging in de SZW lijst met mutagene stoffen

 • Chroomtrioxide (CAS nummer: 1333-82-0)

Wijziging in de SZW lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

 • Chroomtrioxide (CAS nummer: 1333-82-0)
 • C.I. Direct black 38 (CAS nummer: 1937-37-7)
 • C.I. Direct blue 6 (CAS nummer: 2602-46-2)
 • C.I. Direct red 28 (CAS nummer: 573-58-0)
 • C.I. Pigment Yellow 34 (CAS nummer: 1344-37-2)
 • 2,3-dibroompropaan-1-ol (CAS nummer: 96-13-9)
 • Diisopentylftalaat (CAS nummer: 605-50-5)
 • Dioctyltindilauraat (CAS nummer: 3648-18-8)
 • Stannaan, dioctyl-, bis (kokos-acyloxy)derivaten (CAS nummer: 91648-39-4)
 • Kobaltnitraat (CAS nummer: 10141-05-6)
 • Metaflumizon (ISO) (CAS nummer: 139968-49-3)
 • E-metaflumizon (ISO) (CAS nummer: 852403-68-0)
 • Nikkeldinitraat (CAS nummer: 13138-45-9)
 • Salpeterzuur, nikkelzout (CAS nummer: 14216-75-2)
 • Tricresylfosfaat (CAS nummer: 1330-78-5)

Let op! De stof Nikkelboride heeft een ander CAS nummer: 12007-00-0 gekregen i.v.m. consistentie met zowel de RVS database als bijlage VI en CLP. Het vorig vermelde CAS-nummer: 12619-90-8, op de SZW-lijst van 5 juli 2023 is een correct alternatief.

Het grote aantal wijzigingen heeft met name te maken met feit dat de beheer van de lijst wordt verplaatst naar de risico’s voor stoffen (RVS) database in 2024, een aantal aanpassingen zijn gedaan ter voorbereiding. De nieuwe database ondersteund bijvoorbeeld dubbele CAS-nummers in een cel en forceert consistente naamgeving over de verschillende tabellen.

Aanvullende registratieplicht

Maakt men binnen het bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen? Dan geldt er een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Dat is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet. Het niet op orde hebben van deze registratie wordt gezien als schending van de zorgplicht voor de werknemer. Naast de registratie is het ook verplicht om de gegevens tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling te bewaren. Dat is opgenomen in Artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Controleer daarom altijd de SZW lijst om inzicht te krijgen in welke stoffen een CMR classificatie hebben in Nederland. Is er sprake van een update? Dan is het aan te raden om direct het register gevaarlijke stoffen bij te werken.

Beleid CMR stoffen op de werkplek in Nederland

Bij CMR stoffen is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren. In de eerste plaats is het wettelijk verplicht om de inventarisatie van CMR stoffen op orde te hebben en te houden. Vergeet daarbij ook niet te beoordelen in hoeverre mengsels met daarin CMR stoffen behandeld moeten worden als CMR stof. Om dat te beoordelen zijn er in de CLP-verordening verschillende concentratiegrenzen vastgelegd. Vergeet tot slot ook niet om bij het gebruik van CMR stoffen in Nederland te voldoen aan de CMR registratieplicht op persoonsniveau.

Hulp nodig?

Wanneer men gebruikt van een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen kan het lastig zijn om bij te houden welke stoffen een CMR classificatie hebben. Om het register tweemaal per jaar te controleren op updates, maken een groot aantal ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, laboratoria en productiebedrijven gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch. Na het lezen van dit artikel meer weten of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl. Op de hoogte blijven van nieuwsupdates? Meld je dan aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

21 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Papieren rietjes zijn vaak niet zo onschuldig als gedacht!

24 april 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Papieren rietjes bevatten vaak PFAS, dus niet zo onschuldig als gedacht!

In de Europese Unie geldt sinds 3 juli 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen. Naast borden, bestek en wattenstaafjes vinden we ook geen plastic rietjes meer in de winkels. Als duurzaam alternatief maken we massaal gebruik van de papieren variant. Maar zijn papieren rietjes wel echt beter voor onze gezondheid en het milieu? Ze zijn niet alleen

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2024-01-08T14:21:31+00:008 januari 2024|HSE Solutions|
Terug naar boven