Health, Safety & Environment

Terugblik 2023: Het jaar van kennis delen, HSE klantevent en meer!

Nog heel even en dan is ook het jaar 2023 weer voorbij. Het was voor ons het jaar van kennis delen, het HSE klantevent en nieuwe versies van SOFOS 360 en Chemwatch. In het bijzonder willen wij jou bedanken voor het vertrouwen in de mensen van ITIS Products. Wij kijken terug op een bijzonder goed jaar en hopen je ook volgend jaar weer van dienst te mogen zijn. In dit item een korte terugblik op 2023. Ook vertellen we je alvast meer over de belangrijke thema’s in 2024.

Webinars

Ook 2023 stond weer in het teken van kennis delen met al onze klanten. In maart verzorgden wij in samenwerking met Cosanta/Stoffenmanager het webinar: Gevaarlijke stoffen herkennen, registreren, beoordelen en borgen doe je zo. Helaas konden niet alle klanten deelnemen en was er veel vraag om dit nogmaals te organiseren. Om die reden organiseerden wij in juni het webinar met daarin dezelfde inhoud nogmaals.

Na het eerste webinar volgde al snel een nieuwe versie van SOFOS 360. Hierover zijn jullie via Microsoft Teams op de hoogte gebracht. Onze collega’s Marilaine den Butter en Geoffrey de Vlaam verzorgen toen een online sessie om de nieuwe functionaliteiten te demonstreren. Later dit jaar volgde er nog een nieuwe versie van SOFOS 360. Hierover later in dit artikel meer informatie.

In augustus 2023 kregen te maken met restricties vanuit de EU, bij het gebruik van diisocyanaten op de werkplek. Om jullie hierover bij te praten organiseerden wij in die periode opnieuw een webinar. Namelijk: Diisocyanaten herkennen op de werkplek. Voor alle klanten van Chemwatch lieten wij in de vorm van een webinar zien hoe je diisocyanaten in chemische producten eenvoudig automatisch kunt detecteren. Ook in SOFOS 360 vindt er een automatische controle plaats op aanwezigheid van diisocyanaten.

Met ruim 100 deelnemers per webinar spreken wij van een groot succes. Aan alle deelnemers, bedankt voor je deelname en ook in 2024 zullen wij hiermee doorgaan! Een webinar gemist, de presentatie of een E-book ontvangen met daarin de inhoud van de georganiseerde webinars? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl, zodat we je alsnog aan deze informatie kunnen helpen.

Wesley Jacobs van ITIS en Ina Dijkman van Cosanta verzorgen het webinar over gevaarlijke stoffen

NVML Congres

In het kader van kennis delen is onze collega Wesley Jacobs ook aanwezig geweest als gastspreker op het congres van de Nederlandse Vereniging van BioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML). Hier heeft hij aan alle deelnemers wederom een presentatie gegeven over hoe je gevaarlijke stoffen op de werkplek kunt herkennen. Ook hebben wij hier uitleg gegeven over de wettelijke (registratie)verplichtingen die geldt voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Kennisitems op de website van ITIS

Ook in 2023 hebben wij weer artikelen met daarin relevante informatie over (wetgeving) gevaarlijke stoffen met jullie gedeeld. Uit de statistieken blijkt dat jullie ook dit jaar weer de moeite genomen hebben om deze informatie te lezen en verder te verspreiden met andere geïnteresseerden. Samen werken aan een veilige werkplek begint met het delen van kennis. Dat blijft ons doel. Ook in 2024 zullen wij jou weer op de hoogte brengen over het laatste nieuws met betrekking tot gevaarlijke stoffen op de werkplek.

E-book gevaarlijke stoffen herkennen op de werkplek doe je zo
Symbolen gevaarlijke stoffen poster

HSE Klantevent voor gebruikers van SOFOS 360

Door corona was het er in de laatste jaren tot onze grote spijt niet van gekomen om een klantevent te organiseren. Maar gelukkig was het dit jaar weer mogelijk om op dinsdag 14 november het HSE klantevent voor gebruikers van SOFOS 360 te organiseren. Ditmaal in het van der Valk hotel te Utrecht.

Na een introductie van onze collega Geoffrey de Vlaam gingen we van start met het delen van kennis. Wesley Jacobs verzorgde een presentatie over hoe je de meest belangrijke stofgroepen (stoffen waarop de NL Arbeidsinspectie focus heeft op het gebruik ervan) kunt herkennen op de werkplek.

Hierna gaf drs. Remco Visser van TNO aan alle deelnemers een interessante presentatie over de BRZO en/of ARIE analyse. Na de koffiebreak liet onze collega Eric van Wezel zien hoe je in SOFOS 360 een BRZO en/of ARIE analyse kunt uitvoeren op basis van maximale en aanwezige voorraad gevaarlijke stoffen.

Vervolgens heeft Marilaine den Butter de deelnemers meer verteld over de nieuwe versie van SOFOS 360. Naast een uitleg heeft zij ook de nieuwe functionaliteiten aan alle deelnemers live op het scherm laten zien. Hierna heeft Frank Pelgroms namens onze partner BIG vzw een interessante presentatie gegeven over het tot stand komen van de gevalideerde stofinformatie in de databank.

In het laatste gedeelte van de sessie hebben wij alle bezoekers op de hoogte gebracht over de roadmap voor SOFOS 360 in de toekomst. Tot slot hebben wij het klantevent afgesloten met een gezamenlijke lunch in het restaurant.

Belangrijke thema’s gevaarlijke stoffen in 2024

Ook in 2024 is het belangrijk om de registratie en beleid van de gevaarlijke stoffen op orde te hebben en te houden. Begin januari 2024 kun je een nieuwe versie van de de SZW lijst verwachten. Wordt deze gepubliceerd via de Staatscourant? Dan zullen wij dat direct laten weten op onze website, LinkedIn en de HSE nieuwsbrief van ITIS.

In het nieuwe jaar zal de Nederlandse Arbeidsinspectie verder gaan met de uitvoering van het Meerjarenplan 2023-2026. Belangrijke stofgroepen waarop zij extra focus gaan hebben zijn de CMR stoffen, (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen, Irriterende stoffen, Neurotoxische stoffen, Sensibiliserende stoffen en Diisocyanaten.

Hulp nodig bij de inventarisatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag om de inventarisatie op orde te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de applicatie SOFOS 360 en/of Chemwatch.

Bedankt voor de fijne samenwerking!

Ook in dit jaar hebben wij weer een groot aantal nieuwe gebruikers van SOFOS 360 en Chemwatch mogen verwelkomen. Ook waren er dit jaar weer een het aantal migraties van GROS naar SOFOS 360. Inmiddels zijn onze collega's Eric van Wezel en John van Ree druk bezig met de laatste acties van dit jaar. Namelijk alle gebruikers van SOFOS 360 voorzien van de nieuwe versie. Deze nieuwe versie zullen zij in de komende dagen voor alle gebruikers van SOFOS 360 klaarzetten.

Namens het team van ITIS Products, bedankt voor het vertrouwen in 2023. Alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Blijf gezond en we zien je graag terug in 2024. Samen bouwen aan een veilige werkplek? Wij zijn er klaar voor om je daarbij te helpen!

Banner fijne feestdagen ITIS Products

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-12-18T10:04:11+00:0018 december 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven