Artikelen door Wesley Jacobs

Waarom gevaarlijke stoffen app beter werkt dan Excel?

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Dan bent u wettelijk verplicht om te beschikken over een register van de gevaarlijke stoffen. Hierbij dient u inzichtelijk te hebben welke stoffen er (mogelijk) aanwezig zijn. En welke stoffen er kunnen ontstaan tijdens het werk. Vervolgens is het belangrijk om het register regelmatig te voorzien […]

CMR registratieplicht, waar lopen lopen bedrijven tegen aan?

Kunnen medewerkers binnen uw bedrijf blootgesteld worden aan CMR stoffen? Dan bent u verplicht extra gegevens hierover vast te leggen in het register gevaarlijke stoffen. Waarom? Zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk- en de ziekte van een werknemer. Eerder schreven wij al over de registratie verplichtingen. In het artikel – […]

Een bijzonder jaar voor ons allemaal, terugblik 2020

Met elkaar proosten op een mooi 2020. Dat moment ligt alweer bijna een heel jaar achter ons. En wat 2020 een jaar is het geworden. Een bijzonder jaar waar we later allemaal nog weleens aan zullen terugdenken. Ondanks corona zijn we ook dit jaar doorgegaan met het schrijven van artikelen voor onze klanten. Maar eerst […]

Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht

Werkt men binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan bent u als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat dit op een gezonde en veilige manier gebeurd. Werken met gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen. Of in het ergste geval zelfs leiden tot ernstige ziektes. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en […]

Het Jaarplan Inspectie SZW 2021 in het kort

Op 11 november jl. heeft de Inspectie SZW het nieuwe jaarplan 2021 gepubliceerd. Op het moment van schrijven zitten we in een lockdown om het coronavirus in te dammen. In veel opzichten is nog onbekend hoe 2021 eruit gaat zien. We weten bijvoorbeeld nog niet welke gevolgen corona heeft op de arbeidsmarkt. Ondanks dat we […]

Netwerkverkeer, wat komt er binnen en wat gaat er uit?

Bijna elk bedrijf zorgt voor goede antivirus software op de werkplek. Op deze manier kan het netwerk beschermd worden tegen een cyberaanval van buitenaf. Maar hoe zit het eigenlijk met al het uitgaande netwerkverkeer? Op welke manier worden er bijvoorbeeld links gelegd vanuit het bedrijf met discutabele websites in het buitenland? En hoe breng je […]

ATP12 van de CLP-verordening, deadline 17 oktober 2020

Voldoet de classificatie (indeling) van stoffen nog wel aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang? Dat toetst men doorlopend. Is er sprake van een wijziging? Dan publiceert men deze wijziging in een zogenaamde ATP van de CLP-verordening. Natuurlijk weet u als specialist waar de afkortingen ATP en CLP voor staan. Heeft u geen idee? De afkorting […]

Risico’s gevaarlijke stoffen vaak onderschat door bedrijven

Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige risico’s met zich mee. Niet alleen voor de gezondheid van de werknemers, maar ook voor het milieu. Het begint allemaal met oog hebben voor de risico’s van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. Dat risico wordt door veel bedrijven nog altijd onderschat. Welke gevaarlijke stoffen worden er gebruikt op de […]

Chemiekaartenboek wel of niet gebruiken op het lab?

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Dan wilt u -voordat u aan de slag gaat- weten welke gevaren een stof met zich mee kan brengen voor de eigen gezondheid en het milieu. Hier wordt vaak het chemiekaartenboek voor gebruikt. De kans is groot dat u ook weleens een kijkje neemt in het chemiekaartenboek […]

De moderne werkplek, waar moet ik aan denken?

In de afgelopen jaren hebben digitale innovaties en nieuwe technologieën ons leven flink veranderd. Niet alleen in de privésfeer, maar ook op zakelijk gebied. We netwerken via LinkedIn in de trein en ook de virtuele kop koffie is gewoon geworden. Samenwerken doen we vanuit huis of aan de andere kant van de wereld. Maar wat […]